TAHNIYADAHA IYO SALAMAHA 13-09-2019
WAXAA SOO WADA JEEDINAYA
Hassan Aduunyo iyo Feyrus Jelle Hussein
Source