Ila joog aaan cunto ku siiyee. Aini barbar ayaan u jiifaa
Source