Naacow barwaaqiyo naq iyo doog nimciyo rays. Waa codkii ruug cadaa Bacalwaan iyo Asma. Reerkii lagu nastee
Source