Ubaxoo dillaacaay
Kala xidhiidh halkaan Qolka Sayid Mukhtar Facebook:
Dhaqanka iyo Diinta.