Sidan ku noolaan meyso gabadheydu iyo silicaan. Cabasho ma jirtaa waa maya
Source